Cyl dots mini

Novillada feria 2015

Novillada feria 2015. (Fotos: Carlos Perelétegui)