II Carrera Solidaria de Santa Marta

Fotos: Isabel de la Calle