Hoguera San Juan Salamanca 2015

(Fotos: Isabel de la Calle)