Fin de la Feria Taurina de Salamanca 2017 - Rejones