Corrida - El Juli, Castella, Perera - Albums - Tribuna de Salamanca
Cyl dots mini

Corrida - El Juli, Castella, Perera

Fotos: Carlos Perelétegui