Becerrada - Alumnos de la Escuela de Tauromaquia - Albums - Tribuna de Salamanca
Cyl dots mini

Becerrada - Alumnos de la Escuela de Tauromaquia

(Fotos: Carlos Perelétegui)