12 octubre-Dia Guardia Civil

Fotos: Teresa Sánchez