12 octubre-Dia Guardia Civil - Albums - Tribuna de Salamanca
Cyl dots mini

12 octubre-Dia Guardia Civil

Fotos: Teresa Sánchez